Søk om å delta

Send inn søknad på programmenet du ønsker å gå på. Det er bare mulig å delta på ett program om gangen. Husk å avklare med din nærmeste leder at du ønsker å delta og at det passer at du deltar.

Søknadsfristen utvidet til fredag 16. september, 2022.