Cloud 2022

Cloud-programmet er et sertifiseringsprogram. Du vil delta i individuelle og felles aktiviteter og ta en offisiell eksamen til slutt.

Du må velge deg en skyplattform og en sertifisering du ønsker å oppnå. Du kan velge mellom flere sertifiseringer, og du velger én. Her kan vi hjelpe deg om du har spørsmål. Vi vil også arrangere et informasjonsmøte i forkant av påmeldingsfristen.

Det meste av opplæringen vil gjennomføres individuelt av deg som deltager. Dette er en vesentlig forskjell fra de andre Academy programmene. Du vil ta online kurs hjemme når det passer deg best. Online kursene består av lesing, noen videoer og lab-oppgaver.

Vi setter opp studiegrupper med noen obligatoriske treff, men dere kan sette opp flere om dere ønsker. Hver studiegruppe vil ledes av en av deltagerne. Ansvaret til koordinater er å sette opp møter og hjelpe til med fremdriften i gruppen. I tillegg vil vi ha tilgjengelig minst en erfaren skyekspert fra Knowit pr plattform som kan bistå ved spørsmål.

Det vil settes av en helg i november med fullt fokus på studiene i to dager. Dette vil holdes på et konferansehotell i Oslo-området.

Tidsperiode

Programmet starter på høsten og har eksamen før vi tar juleferie. Det er et halvårlig program.

Hva må jeg kunne før jeg starter?

De fleste kursene starter rett på pensum og det vil være nyttig om du allerede har en forståelse for Cloud og hvordan ting henger sammen på en overordnet måte. I tillegg kan det være nyttig å ta en gjennomgang av kursmaterialet for å gjøre seg litt kjent med teamene og omfanget. Er du ny i skyen anbefales det at du f.eks. leser gjennom en av disse først (velg den som passer til plattformen du ønsker å fokusere på)

Om eksamen

Du melder deg selv opp til eksamen når du har gjennomført kurset. Eksamen kan tas via egen PC eller i klasserom hos en eksamenstilbyder (f.eks. Glasspaper). Det er en multiple choice eksamen med konkrete spørsmål om temaer, og noen har også kundecase du må sette deg inn i på forhånd eller som en del av eksamen. Dette er godt forklart for hver enkelt eksamen slik at du kan forberede deg.

Hva kreves av innsats?

En sertifisering krever vanligvis en god del timers innsats, så det er viktig at du er motivert for å gjennomføre i løpet av perioden. Kursene og pensumet er av litt forskjellig størrelse. De fleste kursene vil ta ca 40-60t å gjennomføre (noen er litt større), og så må du påregne ekstra tid til øving. Men, dette er individuelt. Har du allerede jobbet mye med temaene i pensum vil du kanskje ikke trenge like mye tid.

NB: Tidene som er satt opp under er ikke nok for å gjennomføre programmet og bestå eksamen. Du må i tillegg planlegge inn egen studietid for å jobbe med pensum.

Vi hjelper deg

Vi planlegger med å ha instruktører og ekspert-hjelp tilgjengelig slik at du har noen å diskutere med og forstå bedre hva som må til av forberedelser. Du får også tips til eksamens-forberedelser.

Vi er i dialog med AWS, GCP og Microsoft ang støtte underveis, og prøver å få til et samarbeid der de kommer og bidrar i løpet av perioden.

Hvilke sertifiseringer planlegges som en del av programmet?

AWS

 • AWS Certified Developer - Associate
 • AWS Certified Solutions Architect - Associate
 • AWS Certified Solutions Architect - Professional
 • AWS Certified Data Analytics - Specialty
 • AWS Certified DevOps Engineer - Professional

Azure

 • Azure Developer Associate
 • Azure Administrator Associate
 • Azure Solutions Architect Expert (krever Administrator først)
 • Azure Data Engineer Associate
 • Azure DevOps Engineer Expert (krever Administrator eller Developer først)
 • Microsoft Power BI Data Analyst

GCP

 • GCP Associate Cloud Engineer
 • GCP Professional Cloud Developer
 • GCP Professional Cloud Architect
 • GCP Professional Data Engineer

Merk: Ved få påmeldinger kan noen av programmene bli avlyst