En hyggelig og uformell introduksjon til årets program.

Kickoff'en har to hovedmålsetninger.

  1. Informere om og sette tydelige forventninger til årets program.
  2. La deltagerne bli bedre kjent på tvers av programmer og selskaper

Hva du lærer

  • Det blir felles introduksjon og velkommen
  • Breakouts i grupper på hvert program
  • Mat