Design 2022

Målet er å videreutdanne eksperter som styrker den faglige kvaliteten i prosjektene våre og i det interne miljøet i Knowit.

Med dette programmet søker vi å utvide design-kompetansen til deltakerne i to retninger. Mot utviklere i den ene enden og mot forretningssiden i den andre enden. Ved å bygge disse to broene vil designeren stå sterkere i både design-rollen men også i lederrollen som design-lead.

På broen mot forretningssiden vil vi lære om strategisk business design, kommunikasjon, service design og trend-watching. På broen mot utviklere vil vi lære om tverrfaglige team, animasjon og design-metodikk.

(Søknadsfristen har utgått)

Kursoversikt