Visualisering er å bruke grafisk fremstilling for å få frem budskapet fra data. Være seg big-data eller enklere fremstillinger basert på enkel statistikk eller resultater. Data brukes til å ta beslutninger og ved å lage en visuell presentasjon eller historie kan man sørge for bedre grunnlag for og riktigere beslutninger.

Kurset går over 2 dager + innleveringsoppgave.

Innleveringsoppgaven er et tilbud til de som har tid og motivasjon til å jobbe videre med tematikken. Det er en oppgave du gjør selv eller sammen med noen andre og leverer inn til gruppen for å få tilbakemelding.

Hva du lærer

  • Planlegge og strukturere animasjoner
  • Lage animasjoner
  • Planlegge og lage visualiseringer og visuelle historier

Om foredragsholderen(e)

Informasjon kommer