Innleveringsoppgaven er et tilbud til de som har tid og motivasjon til å jobbe videre med tematikken. Det er en oppgave du gjør selv eller sammen med noen andre og leverer inn til gruppen for å få tilbakemelding.

Hva du lærer

Pyramideprinsippet

er et kraftfullt verktøy for å formidle et faglig innhold – og dermed nyttig og relevant for alle i knowit. På kurset går vi gjennom prinsippet og viser hvordan det hjelper oss å reise en solid struktur for kommunikasjonen slik at vi får oppmerksomhet og bygger forståelse hos publikum.

Prinsippet øker slagkraften både mot våre kunder og internt i knowit, ikke minst når vi skal legge fram en anbefaling og begrunne den. Tilnærmingen kan brukes uansett medium: presentasjon, rapport, notat – til og med epost eller slack-melding. Kurset består av en blanding av teori og praktiske øvelser.

Visuell kommunikasjon

Denne workshoppen skal hjelpe deltagerne til å bruke tegning for å kommunisere bedre. Basert på en workshop via Miro men nå blir denne holdt i levende live med en ekte profesjonell workshop fasilitator.

Hva du lærer:

  • Det visuelle alfabetet
  • Hvordan tegne raskt og presist
  • Mennesker og interaksjon
  • Konstruktiv tilbakemelding/kritikk
  • Gruppearbeid: praktisk visuelt samarbeid.

Henrik Bakke

Kursholder er Henrik Bakke, skribent og rådgiver i eget firma, men kjent for oss fra tiden i Creuna og Knowit Experience Oslo. Han har gjennom flere tiår holdt kurs i temaet, blant annet for PwC og DNB. Han har også nylig utgitt en bok der pyramideprinsippet er et sentralt tema: Skriv enkelt – tenk bedre. (Fagbokforlaget 2020)

Espen Klem

Espen har lang erfaring innenfor webutvikling og bred kompetanse på tjenestedesign, kundereiser, konseptutvikling, brukerinnsikt, brukeranalyse og interaksjonsdesign på både komplekse og enkle systemer.

Espen er opptatt av brukervennlige løsninger som faktisk løser organisasjonens og brukernes behov, og det å bygge små, utvidbare funksjoner etter hverandre. Espen har jobbet med webutvikling i 24 år og interaksjonsdesign og brukeropplevelse og tjenestedesign i 16 år.

Med bakgrunn som utvikler ser Espen muligheter i teknologien og samarbeider godt med både forretningssiden og utviklingsteamet for å sammen sikre de beste og mest brukervennlige løsningene. Espen har erfaring fra ulike roller i et variert utvalg av prosjekter – både i offentlig og privat sektor.

Espen jobber innsiktsbasert og er kreativ på å få til ønsket utfall med et minimum av ressurser og tid, er flink til å forankre prosesser og valg i organisasjonen. Espen har lang erfaring fra å lede og avholde workshops og i dagens situasjon med hjemmekontor for de fleste har han også ledet flere digitale workshops i tverrfaglige team.