Innleveringsoppgaven er et tilbud til de som har tid og motivasjon til å jobbe videre med tematikken. Det er en oppgave du gjør selv eller sammen med noen andre og leverer inn til gruppen for å få tilbakemelding.

Hva du lærer

Tverrfaglige team

Vi jobber ofte i tverrfaglige team når vi skal lage produkter eller løsninger. Det å få team til å fungere optimalt er helt essensielt for å få til effektiv systemutvikling. Målet med dette kurset er å få innblikk i hva forskningen viser på området, og også kunne gi en del konkrete verktøy som kan brukes i hverdagen.

Knowit har et forskningssamarbeid med SINTEF og flere andre samarbeidspartnere på autonome team. Derfor er vi så heldige å ha tilgang på de beste folka for å kunne fortelle oss om moderne måter å jobbe på!

I dette kurset er man innom en god del teknikker og måter å jobbe på i moderne systemutvikling. Vi vil se på hva som fungerer, eller ikke fungerer, når man skal jobbe sammen i effektive, hybride og distribuerte utviklingsteam.

Om foredragsholderen(e)

Nils Brede Moe

 • Forskningsleder ved SINTEF Digital og forsker ved Blekinge Tekniske Høgskole (BTH)
  • Autonome team, sourcing, innovasjon, agile praksiser, virtuelle team i mer enn 15 år
  • Studier i Norden, Øst-Europa, USA, Kina og Australia

Viktoria Stray

 • Main position: Associate professor, UiO
 • Part-time: Research Scientist, SINTEF Digital
  • Research interests: Agile practices, teamwork, coordination, global software development, large-scale agile, meetings, process improvement
 • Studies in Norway, Poland, China and Malaysia
 • Education:
  • PhD in Software Engineering, UiO, 2014
  • Computer Science, NTNU, 2007
 • Work Experience:
  • Accenture, 2007-2010
  • Statoil