I denne samlingen vil vi få en innføring i juridisk tenkemåte og grunnbegrepene i arbeidsretten. Vi vil også gjennomgå sentrale områder innen arbeidsretten som:

  • Regler for ferie og feriepenger
  • Regler for overtid
  • Sykefravær, sykemelding og oppfølging NAV
  • Pensjon
  • Permisjoner
  • Grunnleggende lover og regler

6 timer.