Strategisk HR

I denne samlingen vil vi gjennomgå følgende temaer:

  • Strategisk HR (HR og organisatoriske resultater, kontrollorientert og forpliktelsesbasert HR, HR og forretningsstrategi)
  • Det motivasjonspsykologiske grunnlaget for forpliktelsesbasert HR
  • En illustrasjon av effektiv HR
  • Intendert versus realisert HR (mellom- og linjeleders rolle)