Hva ledelse egentlig handler om

Hvordan skape resultater gjennom andre

  • Ledelse handler om å skape mening
  • Ledelse handler om å bygge relasjoner og skape resultater gjennom andre
  • Ledelse er noe personlig og krever effektiv lederutvikling

Empati er en avgjørende lederferdighet

  • Hvordan kan jeg bli en mer empatisk leder?

Lederskap handler om de små tingene

  • Hva bør du gjøre som leder og hva bør du ikke gjøre som leder

Hvordan skape høyt presterende team og bygge en læringskultur

  • Betydningen av riktig tankesett
  • Effektive team – Innsikt fra Google - Hva psykologisk trygghet er (og ikke er)
  • Hvordan øke den psykologiske tryggheten - Hvordan bygge en læringskultur