Lederens aller viktigste verktøy

Selvinnsikt starter med hvorfor

 • Du må vite hva du vil og du må ville det mye

Kommunikasjon – vi er kommunikasjon:

 • Kommunikasjonsprosessen
 • Effektiv kommunikasjon - aktiv lytting er avgjørende
 • Dialog vis Direkte tale
 • Målrettet kommunikasjon
 • The power in powerless communication

Tilbakemeldinger – sannhetens øyeblikk

 • Det grunnleggende i å gi tilbakemeldinger - Jeg-budskap og SBIN modellen
 • Radical Candor modellen - Å bry seg personlig og utfordre direkte
 • CALM modellen – modell for å gi og ta tilbakemeldinger
 • Hvordan gi og motta kritiske tilbakemeldinger

Coaching – hjelp til selvhjelp

 • Hvorfor – hva er hensikten med coaching?
 • Hvordan – hva er sentrale coaching ferdigheter?
 • Hva – rammeverk for å strukturere coachingsamtaler

6 timer.