Kultur kommer fra latinske cultura, som betyr å dyrke. Ja, hva vil du dyrke i den virksomheten du jobber i? En kultur preget av tillit, er både mer lønnsom og hyggelig å være i enn i kulturer der man ikke stoler på hverandre. Denne samlingen er en praktisk innføring som bidrar til å se sammenhenger mellom individets behov og virksomhetens behov. Rune bidrar med verktøy for å hjelpe medarbeidere og ledere med å forandre organisasjonskulturen for å kunne takle stadig raskere skifter i kundebehov og teknologisk utvikling. Å jobbe med kultur er å jobbe med viktige spørsmål som “Hva er det med denne jobben som skaper mening for meg?” og “Hva trenger vi av hverandre for å bidra til et godt arbeidsliv, og samtidig øke livskvaliteten for hver og en?”

Rune fasiliterer gjennom denne samlingen ledere og medarbeidere viktige refleksjoner som vil lede til mer tilhørighet, økt robusthet og større endringskapasitet

6 timer