Vi har vært så heldige å få tak i Rune Semundseth som skal snakke om medarbeidersamtalen.

Semundseth presentere nye og innovative dialogverktøy som gjør at virksomheter kan gjennomføre meningsfulle medarbeidersamtaler og bryte med det konvensjonelle pliktløpet. Rune fasiliterer diskusjoner rundt hva, hvordan og hvorfor medarbeidersamtaler og snakker videre om forholdet mellom strategiske og operative samtaler, tilpasset ledelse som myndiggjør og ansvarliggjør hver enkelt medarbeider og hvordan utøve god transformasjonsledelse som forsterker selvledelse. Rune gir gode verktøy for medarbeidersamtalen som for eksempel forventningskontrakt,HELP modellen for coaching og MAT-prat: innføring i og bruk av Mestring, Autonomi og Tilhørighet. Rune Semunndseth er en av de mest ettertraktede lede utviklerne i Norge og jobber med konkrete metoder i koblingen mellom kultur og struktur.

6 timer.