Vi har satt oss som mål at alle våre ansatte skal ha et bevisst forhold til egen utvikling. Da trenger vi gruppeledere som kan fasilitere dette. I denne samlingen håper vi å kunne levere temaer som understøtter dette. Hvordan kan vi som ledere se våre ansatte og gi de den oppfølgingen de trenger.

  • Hvordan bli mer sosial orientert som leder?
  • Utvikle relasjoner og støttende ledelse.
  • Empati.
  • Coaching
  • Tilpasset ledelse
  • Autentisk lederskap
  • Overforbruk av seg selv

7 timer.