HR, styring og prestasjonsorientering

I denne samlingen vil vi se på forskjellene mellom resultat- og formålsstyring, samt resultat- og prestasjonsbasert belønning.