Stressmestring

Denne modulen gir innsikt i følgende temaer:

  • Hva er stress? inkludert korttids- og langtidseffekter.
  • Kjerneelementer i effektiv stressmestring.
  • Styrket forståelse av hvordan du som leder kan legge til rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø for de ansatte, med særlig fokus på forebygging og håndtering av stress.

Kurset ledes av senior konsulent og psykologspesialist Cecilie Byholt Endresen. Kurset vil bestå av en blanding av teori, refleksjon og øvelser. Innholdet er fleksibelt designet slik at det kan tilpasses gruppen underveis.