Kick-off for lederskolen

Plan for oppstarten

Dette blir en cirka 2 timer lang oppstartssesjon med informasjon fra lederskolen. Lederskolen er ansvarlig for seks av kursene i kursserien. Mer informasjon om Lederskolen finner du her: https://leder-skolen.no/

Informasjonom programmet

Webkursene tas på kveldstid. E-læringskurs tas når det passer den enkelte i god tid før samlingene. Og dette er 3-4 timer pr kurs og bør ikke sees på med en gang, men fordeles slik at deltagerne jobber med arbeidshefte underveis før samling.​