Lederskolen - Ledelse

Om kurset

Om du er ny som leder, erfaren leder, leder med eller uten personalansvar og ønsker å dyktiggjøre deg som leder, får du her i tillegg til kunnskap også praktiske råd og tips.

I denne kursmodulen har vi sortert og valgt det vi mener er viktige emner innenfor ledelse og lederskap. I kursmodulen har vi som mål å gi deg nyttig kunnskap om ledelse.

Kurset har en del som gjennomføres webbasert på kveldstid, torsdag 23. september, pluss 3-4 timer selvstudium før samling.

Viktige læringsmål

 • Hva slags ledelse det er behov for i det 21 århundre
 • Hva som er den viktigste betingelsen for å utvikle lederrollen din
 • Hvordan lederstilen din påvirker teamet ditt
 • Hvordan lederegenskaper og lederskapsfunksjoner utfyller hverandre
 • Hvordan du lager en god møtestruktur
 • Effektive møter
 • Hva medarbeidere trenger for å akseptere og være positive til justeringer og endringer
 • Hvordan du håndterer nødvendige samtaler med større personlig trygghet og styrke
 • Hvorfor har vi visjon og verdier i arbeidslivet?

Tema og innhold

 • Perspektiver på ledelse
 • Menneske først deretter leder
 • Lederegenskaper og lederstiler
 • Lederskapsfunksjoner og situasjonsbestemt ledelse
 • Gode og effektive møter
 • Utvikling og endringsledelse
 • Den nødvendige samtalen
 • Jakten på visjon og dømmekraft

Om foredragsholderen

Marga Dijkman er en jovial og engasjerende prosessleder, coach og kursleder som tenker nytt og friskt, er innovativ og har en helt unik tilnærming og kompetanse innenfor mellommenneskelige relasjoner, ledelse og samspill på arbeidsplassen. Hun har breddekompetanse innen endringsledelse fra flere utviklingsprosesser i alt fra store konserner til små bedrifter i privat og offentlig sektor.