Introduksjon til Domain Driven Design

Om kurset

Domain Driven Design (DDD) er en metodikk for systemutvikling basert på at innsikt i forretningens domene er avgjørende for å lage konkurransedyktige systemer som kan videreutvikles og levere verdi effektivt over tid.

DDD er en verktøykasse som dekker temaer helt fra strategiske beslutninger om samarbeidsformer mellom ulike deler i en organisasjon, til hvordan man kan partisjonere et komplekst domene i håndterbare enheter, og konkrete taktikker for å representere en domenemodell i kode.

Målet med dette kurset er at du skal få en introduksjon til DDD, slik at du vet hvordan DDD kan hjelpe med å redusere kompleksitet og å bygge modulære, robuste og skalerbare systemer som tåler tidens tann.

Hva du lærer

  • Hvilke problemer adresserer DDD?
  • Hvilke forslag til løsninger tilbyr DDD og hvordan anvender man dem i praksis?
  • Hva er sosio-teknisk arkitektur og hvorfor er det viktig?
  • Hvorfor er god kommunikasjon grunnlaget for god kode?
  • Hvorfor er det viktig at domenet er tydelig i koden?
  • Hvordan kan bounded contexts bidra til redusert kompleksitet?
  • Hvordan kan event storming brukes til å gi innsikt i et domene?

Einar W. Høst

Einar er systemutvikler i NRK TV og en engasjert foredragsholder på norske og internasjonale konferanser. Han er spesielt opptatt av domenemodellering, API-design, hypermedia, teknisk ledelse, hvordan menneskelig psykologi påvirker arbeidet vårt på individ- og gruppenivå, og hvordan man får til godt samarbeid i systemutviklingsorganisasjoner. Han har en PhD i Computer Science fra Universitetet i Oslo.