Domain Driven Design (DDD) er en metodikk for systemutvikling basert på at innsikt i forretningens domene er avgjørende for å lage konkurransedyktige systemer som kan videreutvikles og levere verdi effektivt over tid.

DDD er en verktøykasse som dekker temaer helt fra strategiske beslutninger om samarbeidsformer mellom ulike deler i en organisasjon, til hvordan man kan partisjonere et komplekst domene i håndterbare enheter, og konkrete taktikker for å representere en domenemodell i kode.

Målet med dette kurset er at du skal få en introduksjon til DDD, slik at du vet hvordan DDD kan hjelpe med å redusere kompleksitet og å bygge modulære, robuste og skalerbare systemer som tåler tidens tann.

Foredragsholdere fra Aardling, som blant annet arrangerer DDD Europe, kommer og holder en to dagers workshop for oss.

Utkast til program

Foreløpig utkast til programmet ser slik ut

Day 1: EventStorming

 • introduction to domain-driven design
 • Alignment with the business (business model canvas)
 • explaining key concepts (domains, subdomains, bounded context, ubiquitous language)
 • EventStorming explained
 • Hands-on: EventStorming

Day 2: Designing bounded contexts

 • explaining key concepts (problem space, solution space, heuristics)
 • hands-on: designing bounded contexts
 • hands-on: design-level modelling with the EventStorm
 • theory: context mapping
 • hands-on: create context map
 • hands-on: bounded context canvas