GDPR og Innbebygget personvern

Om kurset

Hensyn til personvern og sikker håndtering av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og GDPR er svært viktig kunnskap for alle utviklere, tech-leads og arkitekter.​

I dette kurset får du en innføring i teori og praksis for innebygget personvern. Vi diskuterer prinsipper for informasjonssikkerhet og innebygget personvern, og vi ser på etablert praksis for sikker programvareutvikling og trusselvurderinger. ​

Hva du lærer

  • Hva er GDPR og hvorfor er det viktig?​
  • Sentrale begreper, roller og ansvar​
  • Personvernprinsippene og rettigheter​
  • Smidig utvikling med innebygget personvern​
  • Relevant case til diskusjon​
  • Quiz og nyttige sjekklister​

Om foredragsholderne​

Benita Haftorn Hildonen

Benita er Lead Legal Tech & Functional Architect i Knowit Impact. Hun har flere års erfaring som seniorrådgiver i digitaliseringsoppdrag og har spisskompetanse på personvern. De siste fem årene har Benita vært personvernrådgiver i Helseetaten, Oslo kommune og har hatt ansvar for GDPR-relaterte aktiviteter og laget metodikk og rammeverk for risikovurderinger og DPIA i helsesektoren.

Benita har master i Rettsinformatikk/Forvaltningsinformatikk og er ekstern sensor og foredragsholder ved Juridisk fakultet i emner som personvern, digital offentlig forvaltning og tverrfaglige emner i Rettsinformatikk.

Andreas Faafeng

Andreas er IT-arkitekt i Knowit Impact med 20 års erfaring fra virksomheter som Santander Consumer Bank, Volkswagen Møller Bilfinans, SEB og Europay. Han er spesialist på IT-sikkerhet og IT-revisjon og jobber til daglig som sikkerhetsrådgiver for Norsk Tipping

Andreas har god erfaring med smidige metoder og systemutvikling i heterogene miljøer, er opptatt av god samhandling mellom IT og forretning. Andreas har lang erfaring med IT-revisjon, sikkerhets- og modenhetsarbeid og var oppnevnt personvernombud (GDPR) i en virksomhet.

Andreas er utdannet cand.scient i informatikk fra UiO.