Hensikten med samlingen er å ha en hyggelig og uformell introduksjon til årets program. Etter en presentasjon på ca. 1 time går vi videre for å spise middag og bli kjent.

Kickoff'en har to hovedmålsetninger.

  1. Informere om og sette tydelige forventninger til årets program.
  2. La deltagerne bli bedre kjent på tvers av programmer og selskaper

Hva du lærer

En presentasjon på ca. 1 time

  • Informasjon om årets program, deltagere og arrangører.
  • Forventninger til kursdeltagere
  • Praktisk gjennomføring av programmet
  • Eventuelle spørsmål