Om samlingen

Å bidra aktivt i salg- og tilbudsprosesser er en vesentlig del av det å få en mer ansvarlig rolle som tech-lead, løsningsarkitekt og rådgiver.

Vi jobber med å få på plass en dag samling med fokus på salgsprosessen, anbud og kontraktsformer. Sesjonene vil bli holdt av en kombinasjon av eksterne og interne foredragsholdere.

mer informasjon kommer så snart som mulig

Utkast til program

1 dag tema med fokus på Salgprosesser, kontraktsrett og anbud. Delt i tre med forskjellige foredragsholdere.

Salgsprosesser

 • Hvordan gjennomføres salg
 • Hvordan jobber man
 • Lover og regler i praksis, hva vi må gjøre i det daglige
 • Hva slags bidrag trenger man fra teknologier og fagkesperter
 • Viktigheten av at teknologer og fageksperter deltar i salgsprosessen
 • Kursholder vil være en ledende selger i knowit

Introduksjon til kontraktsrett og lovverket

 • Hvorfor bruker vi avtaler?
 • Oversikt over de mest alminnelige avtaletypene og standardavtalene innenfor IT
 • Hva bør man tenke på når man inngår en avtale? Likheten mellom kode og avtaletekst.
 • Noen eksempler på vanlige avtaleforpliktelser og hva disse betyr
 • Krav til oppfølging underveis i prosjektet
 • Hva skjer hvis avtalen ikke holdes?
 • Kursholder vil være praktisernde jurist innenfor området.

Anbud

 • Hvordan fungerer anbudsprosesser
 • Offentlige anskaffelsesavtaler
 • Introduksjons til statens standardavtaler. Hvilke er de viktigste og hva er forskjellen mellom dem
 • Enten holdt av eksptert fra Knowit eller ekstern jurist.