Søknadsprosessen til Knowit Academy

Det er mange som vil delta på programmene i Knowit Academy og stor konkurranse om plassene. Her er informasjon om søknadsprosessen og hvordan du går fram for å søke.

Alle som jobber i et selskap i Knowit Norge har mulighet til å søke på programmene. Vi oppfordrer alle til å se gjennom innholdet og søke på de programemne de syns ser interessante og relevate ut.

Avklar med nærmeste leder

Avklar med din nærmeste leder at du ønsker å delta på programmet. Hun eller han vil også kunne fortelle deg mer om søknadsprosessen.

Skriv et søknadsbrev

Vi ønsker skriftlige søknader fra alle som ønsker å delta. Fortell oss hvem du er, hvorfor du ønsker å delta og hva du håper å bruke det du lærer til.

Send inn søknad

Søknadsfristen i 2022 er utvidet til fredag 16. september.

Send inn søknad her Decorative right arrow