Design

access_time

Målet er å videreutdanne eksperter som styrker den faglige kvaliteten i prosjektene våre og i det interne miljøet i Knowit.

Med dette programmet søker vi å utvide design-kompetansen til deltakerne i to retninger. Mot utviklere i den ene enden og mot forretningssiden i den andre enden. Ved å bygge disse to broene vil designeren stå sterkere i både design-rollen men også i lederrollen som design-lead.

På broen mot forretningssiden vil vi lære om strategisk business design, value proposition canvas, visuell kommunikasjon, presentasjonsteknikk, service design og trend-watching. På broen mot utviklere vil vi lære om designsystemer, smidig metodikk og mikroanimasjon.

Kursoversikt

Felles kick-off for Knowit Academy

Presentasjon og gjennomgang av årets programmer. Etter endt presentasjon går vi videre for å spise middag og bli kjent.

Designsystemer

I denne masterclassen lærer du teori bak designsystemer, hva man bør tenke på, tips og råd, samt at du kommer til å lage ditt eget designsystem i løpet av masterclassen.

Visuell kommunikasjon

Denne workshoppen skal hjelpe deltagerne til å bruke tegning for å kommunisere bedre. Basert på en workshop via Miro men nå blir denne holdt i levende live med en ekte profesjonell workshop fasilitator.

Tjeneste-design og design-metodikk

I denne masterclassen vil det bli undervist i service-design eller tjenestedesign som det også heter. Vi ser på hva det er, hvorfor vi gjør det, hvem som gjør det, hva som kommer ut av arbeidet og hvordan det benyttes i prosjekter.

Pyramideprinsippet - slik når du fram med budskapet ditt

Pyramideprinsippet er et kraftfullt verktøy for å formidle et faglig innhold – og dermed nyttig og relevant for alle i knowit. På kurset går vi gjennom prinsippet og viser hvordan det hjelper oss å reise en solid struktur for kommunikasjonen slik at vi får oppmerksomhet og bygger forståelse hos publikum.

Trend-watching

Denne masterclassen begynner som et foredrag hvor vi har invitert inn partnere, kunder og andre interessenter. Dette er for å forklare de hva trend-watching er og for å fortelle de at dette er noe vi holder på med som kommer de til gode.

Grunnleggende om Scrum og Kanban, Gruppe 1

Grunnleggende om Scrum, Kanban og hvordan disse er i forhold til agile og lean thinking.

Grunnleggende om Scrum og Kanban, Gruppe 2

Grunnleggende om Scrum, Kanban og hvordan disse er i forhold til agile og lean thinking.

Effektive tverrfaglige team

Vi jobber ofte i tverrfaglige team når vi skal lage produkter eller løsninger. Det å få team til å fungere optimalt er helt essensielt for å få til effektiv systemutvikling. Målet med dette kurset er å få innblikk i hva forskningen viser på området, og også kunne gi en del konkrete verktøy som kan brukes i hverdagen.

Value Proposition Canvas

Kurset er dessverre utsatt inntil videre. Value Proposition Design er Alexander Osterwalder sin oppfølgerbok til Business model Generation og kom i 2014. Boka går i dybden på kundefronten av forretningen og hvordan skape verdiløfter som kunden elsker. Verktøyet "Value proposition canvas" er det kraftfulle verktøyet i kjernen som hjelper deg å bygge sterke verdiløfter.

Value Proposition Canvas

Kurset er dessverre utsatt inntil videre. Value Proposition Design er Alexander Osterwalder sin oppfølgerbok til Business model Generation og kom i 2014. Boka går i dybden på kundefronten av forretningen og hvordan skape verdiløfter som kunden elsker. Verktøyet "Value proposition canvas" er det kraftfulle verktøyet i kjernen som hjelper deg å bygge sterke verdiløfter.

Strategic Business Thinking for Designers

The key area of focus in decision-making is a systems problem to solve. In this deep dive, we’ll review two critical frameworks - EcoSystem Mapping; map the transactions between actors, products, and channels with your business - Situation, Complication, Resolution (SCR); a storytelling structure to identify opportunities & risk in trade-off decisions

Mikrointeraksjoner og animasjon

Mikrointeraksjoner er de små animasjonene og overgangene i grensesnittet som øker alt fra attraksjonen til enkelheten. Disse små animasjonene er nesten usynlige, men en kjempeviktig del av et grensesnitt og vi skal lære å lage de.