Praktisk personalledelse

access_time

For deg som har eller ønsker deg personalansvar i Knowit. Programmet tilbyr nyttige verktøy for å veilede andre og for å bli mer bevisst dine egne egenskaper som leder.

Programmet starter 30. september 2021 og varer fram til sommeren. Her finner du mer informasjon om hvilke kurs og workshops som er med, samt informasjon om hvordan du søker.

Kursoversikt

Felles Kick-off for Knowit Academy

Presentasjon og gjennomgang av årets programmet. Etter endt presentasjon går vi videre for å spise middag og bli kjent.

Meg som leder

Målet for med denne samlingen er å gi inspirasjon og energipåfyll, dere skal få tilført konkrete verktøy og en mengde praktiske tips. Å lede på i en mer hybrid hverdag fremover krever mer bevisst ledelse. Nå må leder faget utøves mer strukturert og målbevisst, det er ikke nok å gjøre det halvveis som en del av en faglig leveranse, de må fylle lederdel av rollen sin bevisst.

Strategisk HR

Evidensbasert ledelse og HR

Hva ledelse egentlig handler om

Hvordan skape resultater gjennom andre, skape høyt presterende team og bygge en læringskultur.

Kommunikasjon

Kommunikasjon og tilbakemeldinger – lederens viktigste verktøy.

Medarbeiderutvikling

Vi har satt oss som mål at alle våre ansatte skal ha et bevisst forhold til egen utvikling. Da trenger vi gruppeledere som kan fasilitere dette. I denne samlingen håper vi å kunne levere temaer som understøtter dette. Hvordan kan vi som ledere se våre ansatte og gi de den oppfølgingen de trenger.

Arbeidsrett

I denne samlingen vil vi få en innføring i juridisk tenkemåte og grunnbegrepene i arbeidsretten. Vi vil også gjennomgå sentrale områder innen arbeidsretten som overtidsregler, ferieloven, sykemelding.

HR, styring og prestasjonsorientering

Resultat versus formålsstyring og resultat- og prestasjonsbasert belønning

Medarbeidersamtalen

Semundseth presenterer nye og innovative dialogverktøy som gjør at virksomheter kan gjennomføre meningsfulle medarbeidersamtaler og bryte med det konvensjonelle pliktløpet.

Stressmestring

Denne modulen vil vi økt innsikt i hva stress er, kjerneelementer i effektiv stressmestring, samt gi en styrket forståelse av hvordan du som leder kan legge til rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø for de ansatte, med særlig fokus på forebygging og håndtering av stress.