Strategi og ledelse

access_time

Dette programmet er satt sammen for deg som vil jobbe som rådgiver, enten det er med oppdragsledelse og som sparringspartner for kunden, eller det er med utvikling av nye forretningsmodeller og strategi.

De ulike modulene vil gi deg både et teoretisk fundament, beste praksis og nyttige verktøy i hverdagen innen temaer som ledelse, selvledelse, teamledelse, kommunikasjon, smidig utviklingsmetodikk og utvikling av forretningsmodeller.

Kursoversikt

Kick-off for lederskolen

Oppstartssesjon med informasjon fra lederskolen på nett.

Felles Kick-off for Knowit Academy

Presentasjon og gjennomgang av årets programmet. Etter endt presentasjon går vi videre for å spise middag og bli kjent.

Lederskolen - Ledelse

I denne kursmodulen har vi sortert og valgt det vi mener er viktige emner innenfor ledelse og lederskap. I kursmodulen har vi som mål å gi deg nyttig kunnskap om ledelse. Kurset har også en del som gjennomføres webbasert på kveldstid torsdag 23. september, pluss 3-4 timer selvstudium før samling.

Lederskolen - Selvledelse

I denne kursmodulen vil du lære hvordan våre automatiske mekanismer stort sett velger de enkleste, og dermed nødvendigvis ikke de beste løsningene for oss. Når vi er bevisst på dette kan selvledelse hjelpe oss til å influere egne tanker, følelser og handlinger for å nå egne mål. Kurset har en del som gjennomføres på webbasert på kveldstid torsdag 21. oktober, pluss 3-4 timer selvstudium før samling.

Stressmestring

På høyde med de beste! Lær deg å øke din oppmerksomhet. Bruk mental trening og nå dine mål. Øk din trivsel og skap deg en balanse i livet. Kurset ligger tilgjengelig på nett og er åpent for deltagerne.

Business Model Canvas

Business model generation, Alexander Osterwalder sin banebrytende bok fra 2012 satte forretningsutvikling og kundeopplevelse sammen i et innovativt rammeverk bygget på moderne arbeidsmetodikk. Business model Generation er fortsatt like aktuelt og er etablert over hele verden som språket for kundedrevet forretningsutvikling. I kjernen ligger Business model canvas, som er et verktøy for å designe, beskrive og diskutere forrretning,- for å skape og kapre verdi.

Grunnleggende om Scrum og Kanban

Grunnleggende om Scrum, Kanban og hvordan disse er i forhold til agile og lean thinking.

Value Proposition Canvas, dag 1

Kurset er dessverre utsatt inntil videre. Value Proposition Design er Alexander Osterwalder sin oppfølgerbok til Business model Generation og kom i 2014. Boka går i dybden på kundefronten av forretningen og hvordan skape verdiløfter som kunden elsker. Verktøyet "Value proposition canvas" er det kraftfulle verktøyet i kjernen som hjelper deg å bygge sterke verdiløfter.

Value Proposition Canvas, dag 2

Kurset er dessverre utsatt inntil videre. Value Proposition Design er Alexander Osterwalder sin oppfølgerbok til Business model Generation og kom i 2014. Boka går i dybden på kundefronten av forretningen og hvordan skape verdiløfter som kunden elsker. Verktøyet "Value proposition canvas" er det kraftfulle verktøyet i kjernen som hjelper deg å bygge sterke verdiløfter.

Lederskolen - Teamledelse

Team som arbeidsform har økt kraftig de siste årene. Dette skyldes at oppgaver innad i bedrifter blir mer og mer komplekse og krever større grad av samhandling. I denne kursmodulen vil du lære om dynamikken i team og hvordan skape gode team for å nå et felles mål.

Lederskolen - kommunikasjon

I denne kursmodulen vil du lære om det viktige begrepet «kommunikasjon» og belyse utfordringer, fallgruver og strategier for god kommunikasjon. Kommunikasjon er et vidt begrep, og kurset har fokus på sentrale kommunikasjonstemaer.