Teknologi

access_time

Teknologi-programmet er for utviklere med minst 3 års arbeidserfaring som vil utvikle seg videre som tech-lead og arkitekt. Programmet er et naturlig skritt på veien for å kunne ta større ansvar for system-, tjeneste- og produktutvikling, i team og overfor kunde.

Programmet starter i på høsten og varer fram til neste sommer. Her finner du mer informasjon om programmet, hvilke kurs og workshops som er med, og informasjon om hvordan du søker.

Merk: Det kan fortsatt komme oppdateringer og endringer i programmet. Vi vil oppdatere websidene så fort det kommer en endring.

Kursoversikt

Kick-off og middag

En hyggelig og uformell introduksjon til årets program. Etter en presentasjon på ca. 1 time går vi videre for å spise middag og bli kjent.

Estimering

Estimering er ofte nødvendig i IT-utvikling, og dette kurset gir deg faktaene bak estimering fra en av verdens ledende forskere på området, Magne Jørgensen.

GDPR og Innbebygget personvern

I dette kurset får du en innføring i teori og praksis for innebygget personvern. Vi diskuterer prinsipper for informasjonssikkerhet og innebygget personvern, og vi ser på etablert praksis for sikker programvareutvikling og trusselvurderinger.

Introduksjon til Domain Driven Design

Målet med dette kurset er at du skal få en introduksjon til DDD, slik at du vet hvordan DDD kan hjelpe med å redusere kompleksitet og å bygge modulære, robuste og skalerbare systemer som tåler tidens tann.

Tjeneste-design og design-metodikk

I denne workshoppen får du en introdukjson til service-design eller tjenestedesign som det også heter. Vi ser på hva det er, hvorfor vi gjør det, hvem som gjør det, hva som kommer ut av arbeidet og hvordan det benyttes i prosjekter.

Pyramideprinsippet - slik når du fram med budskapet ditt

Pyramideprinsippet er et kraftfullt verktøy for å formidle et faglig innhold – og dermed nyttig og relevant for alle i knowit. På kurset går vi gjennom prinsippet og viser hvordan det hjelper oss å reise en solid struktur for kommunikasjonen slik at vi får oppmerksomhet og bygger forståelse hos publikum.

Grunnleggende om Scrum og Kanban

Grunnleggende om Scrum, Kanban og hvordan disse er i forhold til agile og lean thinking.

Building Microservices

This is an interactive, online, three day workshop that helps you design and adopt microservices. We'll share some framing for micro service architectures that explore the various forces that can drive the design and evolution of microservices, and then you'll participate in a series of interactive architectural kata exercises to put your new found knowledge to the test.

Lederskolen - Teamledelse

Team som arbeidsform har økt kraftig de siste årene. Dette skyldes at oppgaver innad i bedrifter blir mer og mer komplekse og krever større grad av samhandling. I denne kursmodulen vil du lære om dynamikken i team og hvordan skape gode team for å nå et felles mål.

Lederskolen - kommunikasjon

I denne kursmodulen vil du lære om det viktige begrepet «kommunikasjon» og belyse utfordringer, fallgruver og strategier for god kommunikasjon. Kommunikasjon er et vidt begrep, og kurset har fokus på sentrale kommunikasjonstemaer.

Value Proposition Canvas

Value Proposition Design er Alexander Osterwalder sin oppfølgerbok til Business model Generation og kom i 2014. Boka går i dybden på kundefronten av forretningen og hvordan skape verdiløfter som kunden elsker. Verktøyet "Value proposition canvas" er det kraftfulle verktøyet i kjernen som hjelper deg å bygge sterke verdiløfter.

Software Architecture for Developers

The workshop is aimed at software developers and architects, and is a guide to modern software architecture that's pragmatic rather than academic, and lightweight rather than 'enterprisey'.

Effektive tverrfaglige team

Vi jobber ofte i tverrfaglige team når vi skal lage produkter eller løsninger. Det å få team til å fungere optimalt er helt essensielt for å få til effektiv systemutvikling. Målet med dette kurset er å få innblikk i hva forskningen viser på området, og også kunne gi en del konkrete verktøy som kan brukes i hverdagen.