Knowit Academy Medal Icon

Knowit Academy er Knowits interne kompe­tanse­utviklings­program. Mål­gruppen er primært ansatte, men vi inviterer også med deltakere fra nøkkelkunder og partnere. Vår ambisjon er å lage de beste og mest givende kompe­tanse­utviklings­programmene vi klarer, og ha en kvalitet som er på høyde med og overgår kommersielle kurstilbydere.

Knowit Academy har programmer som passer for utviklere som vil bli arkitekter, tech-leads og ta større ansvar for løsninger, for ansatte som vil fordype seg i strategi, personal­ledelse og ledelse generelt, og for designere og tjeneste­designere som vil utviklse seg videre og ta større ansvar.

Videre er Knowit Academy vårt interne sertifi­serings­løp, der vi gir unge ledere kompetansen de trenger for å lykkes i oppdragene sine. Programmene følger skoleåret med oppstart i miden av september og avslutning i mai eller juni hvert år

Årets programmer, er under utarbeidelse og snart klare. Påmeldingen vil starte i midten av august 2022, og søknadsfristen vil være i begynnelsen av september, 2022. Programmene vil normalt ha oppstart i slutten av september 2022.